Mijušies laiki un varas, veidojot ierakstus apkārtējā vidē un cilvēku atmiņās. Senie laiki, vikingu laiki, vācu laiki, kara laiki, Ulmaņlaiki, krievu laiki, atmodas laiki un brīvvalsts laiki ... labi laiki, slikti laiki, dažādi laiki… Tas viss ierakstīts arī Kolkas sejā. Ej un izlasi!

Turpinājums sekos...