Tiem, kas ciena aktīvas nodarbes uz ūdens, iesakām izmantot SIA „Jūraslaivas” piedāvājumu un airēt laivu līdz Kolkas bākai pašiem.